Połącz z nr 794 001 051

Psychotesty,badania psychologiczne
Tarnów,Piłsudskiego 21/1, woj. małopolskie
Psycholog transportu Dawid Mikosiński


Proszę o wcześniejsze umawianie się na badania psychotechniczne tel.794 001 051

W trakcie psychotestów (badań psychologicznych) bada się oraz ocenia np.:

 • uwagę (w trakcie badania zmysłu uwagi sprawdza się np. czy potraficie Państwo skupić się na wykonywaniu danej czynności w stopniu wymaganym na danym stanowisku pracy)
 • spostrzegawczość (pozwala sprawdzić Państwa reakcje np. na bodźce nieoczekiwane)
 • przerzutność uwagi (ocenia się czy łatwo Państwo potrafią przenieść swoją uwagę z wykonywania jednej czynności na inną)
 • szybkość reakcji na bodźce świetlne i dźwiękowe (pozwala ocenić Państwa reakcję w momencie usłyszenia np. dźwięku ostrzegawczego czy sygnalizacji świetlnej)
 • widzenie o zmierzchu czy po olśnieniu (pozwala ocenić Państwa rekcję wzrokową po oślepieniu przez np. nadjeżdżający pojazd)
 • zdolność przewidywania i rozumienia zdarzeń (np. przewidywanie sytuacji drogowych przez kierowców)
 • dojrzałość społeczną (rozumienie norm,samokontrola,przystosowanie)
 • dojrzałość emocjonalną (radzenie sobie w trudnych trudnych,zrównoważenie emocjonalne i jego wpływ na ryzyko dezoranizacji zachowania)
W przypadku badań profilaktycznych medycny pracy,celem konsultacji psychologicznych wykonywanych na zlecenie lekarza medycyny pracy jest:
 • wykluczenie istnienia zaburzeń funkcji poznawczych
 • funkcji motorycznych
 • osobowości czy intelektu
 • ocena cech psychicznych pracownika