Połącz z nr 794 001 051

Psychotesty,badania psychologiczne
Tarnów,Piłsudskiego 21/1, woj. małopolskie
Psycholog transportu Dawid Mikosiński


Proszę o wcześniejsze umawianie się na badania psychotechniczne tel.794 001 051

Wykonujemy psychotesty dla m.in.:

 • kierowców
 • do pracy na różne stanowiska
 • pracujących na wysokości
 • operatorów maszyn budowlanych czy wózków widłowych
 • operatorów podnośników
 • operatorów sprzętu drogowego, budowlanego i robót ziemnych
 • pracowników wykonujących zawody wymagające pełnej sprawności psychoruchowej

Badania psychotechniczne przeprowadzane są po wcześniejszym umówieniu telefonicznym badań psychologicznych.

Psychotesty wykonywane są w miłej atmosferze, na profesjonalnym sprzęcie przez psychologa transportu. W przypadku, gdy wykonujecie Państwo badania profilaktyczne,to lekarz medycyny pracy, co do zasady, kieruje Państwa (na podstawie skierowania od pracodawcy) na dodatkowe konsultacje psychologiczną, w trakacie których wykonywane są badania psychologiczne. Mówiąc o fakultatywnych psychotestach,trzeba mieć też na uwadze, że ustawodawca przewidział sytuacje,w których badania psychotechniczne są obowiązkowe. Należy tu wymienić psychotesty kierowców, a także inne profesje jak np.: ochroniarze,korzystający z broni palnej podczas wykonywania swoich obowiązków, sędziowie, komornicy, kuratorzy sądowi czy syndycy.

Na psychotesty zabierz ze sobą:

 • dowód tożsamości
 • prawo jazdy, jeśli udajesz się na badania psychologiczne
 • okulary albo soczewki, jeśli używasz na co dzień
 • dane do faktury, jeśli potrzebujesz faktury

Częstotliwość badań psychologicznych np. :

 • osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E,CC+E,D1,D1+E,D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem - co 5 lat
 • osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM,A1,A2,A,B1,B,B+E i T,wobec której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia - nie określa się terminu następnego badania psychologicznego w orzeczeniu
 • osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem,cofniętego ze względu na istatnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - orzeczenie jest wydawane bez określenia okresu ważności
 • osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D i D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem - orzeczenie jest wydawane na okres 5 lat